התחדשות עירונית

קידום פרויקטים במסגרת תמ”א 38 כולל השבחת מבני מגורים ישנים והפיכתם לחדשים ומודרנים תוך חיזוק היסודות,
הוספת ממ”דים לדירות, חידוש מעטפת הבניין והרחובות, השטחים הקיימים וחללי הכניסה.

חולון | השומר 10

מפרט עשיר וסטנדרט בנייה גבוה מבית נתנאל

תל אביב | התרסי על הפארק

מפרט עשיר וסטנדרט בנייה גבוה מבית נתנאל